Cách đọc âm CH trong tiếng anh

Contents

I.  3 cách phát âm CH trong tiếng Anh chi tiết nhất

1. Cách phát âm CH /ʃ/

Thông thường, cách phát âm CH là /ʃ/ thường xuất hiện ở một số từ có âm “sh”. Hầu hết, cách phát âm là  /ʃ/ cũng được áp dụng cho việc phát âm ch ở rất nhiều từ. Để phát âm được âm /ʃ/, hãy luyện tập khẩu hình miệng. Bước đầu tiên hãy tròn môi của bạn lại, sau đó lưỡi hơi cong lên và bạn hãy đẩy hơi ra ngoài. Cách phát âm này tương đối giống với âm s trong tiếng Việt của chúng ta.

Ví dụ cụ thể một số từ như sau: Chef /ʃef/, Machine /məˈʃiːn/, Champagne /ʃæm’peɪn/, Cache /kæʃ/, Chagrin /ʃəˈɡrɪn/, Chemise /ʃəˈmiːz/, Chassis /ˈʃæsi/,…

2. Cách phát âm CH là /k/

Cách phát âm CH trong tiếng Anh là /k/ tương đối dễ luyện hơn so với cách phát âm CH là /ʃ/ . Để phát âm chính xác bạn hãy mở khẩu hình miệng ra, bước tiếp theo bạn hãy sử dụng cuống lưỡi để bật hơi ra, cách phát âm này tương đối giống âm kh trong tiếng Việt của chúng ta nhưng ngắn và mạnh hơn thôi.

Ví dụ cụ thể một số từ như sau: School /skuːl/, Stomach /’stʌmək/, Christmas /’krɪsməs/, Chemistry /ˈkem.ɪ.stri/, Chaos /ˈkeɪɒs/, Chorus /ˈkɔːrəs/, Monarchy /ˈmɒnəki/

3. Cách phát âm CH là /tʃ/

Trong tiếng Anh, phát âm CH là /tʃ/ được coi là cách phát âm ch vô cùng phổ biến. Âm này là một âm vô thanh được hình thành nên từ 2 âm rời là /t/ và /ʃ/.

Để có thể phát âm được âm này, bạn hãy cong môi lên, để lưỡi chạm hàm răng trên sau đó từ từ co lại và kết hợp với việc bật hơi ra. Bạn hãy liên tưởng đến cách phát âm tr trong tiếng Việt của chúng ta nhưng chỉ sử dụng âm gió thôi.

Ví dụ cụ thể một số từ như sau: Child  /tʃaɪld/, Change  /tʃeɪndʒ/, hair  /tʃeər/, Cheap  /tʃiːp/, Chocolate /ˈtʃɒk.lət/, Choose /tʃuːz/, Chill  /tʃɪl/

II. Một số trường hợp đặc biệt về cách phát âm CH trong tiếng Anh

Như bạn đã biết trước đây, để có thể phân biệt được cách phát âm ch chính xác và dễ dàng nhất thì bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là tra phiên âm của từ đó trong từ điểm mà thôi. Mặc dù vậy, vẫn có khá nhiều từ có âm CH thường xuyên bị phát âm sai, khi bạn phát âm sai như vậy có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình luyện nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Dưới đây là những từ có cách phát âm ch hay bị nhầm lẫn nhất bạn cần chú ý:

   • Crochet /kroʊˈʃeɪ/
   • Chef /ʃef/
   • Fuchsia /ˈfjuːʃə/
   • Ricochet /ˈrɪkəʃeɪ/
   • Chandelier /ˌʃændəˈlɪr/
   • Quiche /kiːʃ/
   • Cache /kæʃ/
   • Chiffon /ʃɪˈfɑːn/
   • Chauvinist /ˈʃoʊvɪnɪst/
   • Chauffeur /ʃoʊˈfɜːr/
   • Chagrin /ʃəˈɡrɪn/
   • Brochure /broʊˈʃʊr/
   • Mustache /ˈmʌstæʃ/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *